چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵
آخرین به روزرسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
خبرنامه

طبقه بندی آتش سوزی

دو نوع استاندارد جهت طبقه بندی آتش تعریف شده است 

استاندارد آمریکا   N F P A

استاندارد اروپا ...



 

استاندارد آمریکا   N F P A

 
 
 
 

            

 

                                 

          

۱. آتش سوزی گروه A:   که آتش سوزی ناشی از مواد جامد و مواد طبیعی مانند چوب و کاغذ ، پارچه و پلاستیک می باشد.

۲. آتش سوزی گروه B:   که آتش سوزی ناشی از مایعات قابل اشتعال (یا جامدات قابل اشتعال تبدیل شونده به مایع) مانند بنزین- روغن- قیر-گازوئیل و غیره

۳. آتش سوزی گروه C: در مورد آتش سوزی ناشی از وسائل الکتریکی و برقی نام گذاری شده.

۴. آتش سوزی گروه D: آتش سوزی ناشی از فلزات قابل اشتعال مانند منیزیم- لیتیوم و غیره می باشد

۵. آتش سوزی گروه K : برای آتش سوزیهای ناشی از روغنها خوراکی که معمولا در آش پزخانه ها یا رستورانها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

استاندارد اروپا

 

 

          

                                             

            

 

۱. آتش سوزی گروه A:   که آتش سوزی ناشی از مواد جامد و مواد طبیعی مانند چوب و کاغذ ، پارچه و پلاستیک می باشد.

۲. آتش سوزی گروه B:   که آتش سوزی ناشی از مایعات قابل اشتعال (یا جامدات قابل اشتعال تبدیل شونده به مایع) مانند بنزین- روغن- قیر-گازوئیل و غیره

۳. آتش سوزی گروه C: در مورد آتش سوزی مربوط به گازهای قابل  اشتعال مانند بوتان، پروپان و گاز طبیعی CNG نام گذاری شده.


۴. آتش سوزی گروه D: آتش سوزی ناشی از فلزات قابل اشتعال مانند منیزیم- لیتیوم و غیره می باشد.

۵. آتش سوزی گروه F: برای آتش سوزیهای ناشی از روغنها خوراکی که معمولا در آش پزخانه ها یا رستورانها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید