چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵
آخرین به روزرسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
خبرنامه

کدام خاموش کننده مناسب تر است؟
کدام خاموش کننده مناسب تر است؟

مناسب بودن یک خاموش کننده برای طبقه مشخصی از آتش سوزی به صورت ذیل طبقه بندی می شود.1. جهت اطفاء آتش سوزی طبقه A یعنی جامداتي که از خود خاکستر به جاي مي گذارند ماند چوب مبل فرش و هم خانواده هاي اينها، از خاموش کننده محتوی آب و آب کف يا همان فوم استفاده می گردد .

2.جهت اطفاء آتش سوزی طبقه B یعنی مایعات مانند بنزين، نفت و هم خانواده هاي اينها، از خاموش کننده محتوی پودر خشک شیمیایی کف و ماسه خشک استفاده می گردد.

3. جهت اطفاء آتش سوزی طبقه C (استاندارد اروپا) یعنی گازها مانند گاز آشپزخانه از خاموش کننده محتوی پودر خشک شیمیایی استفاده می گردد.

4. جهت اطفاء آتش سوزی طبقه C (استاندارد آمریکا) یعنی الکتریسیته ( برق ) از خاموش کننده محتوی گاز کربنیک ( CO2 ) استفاده می گردد.

5.جهت اطفاء آتش سوزی طبقه D یعنی فلزات مانند منیزیم- لیتیوم و غيره از خاموش کننده محتوی پودر خشک مخصوص که از کیفیت بهتری برخوردار می باشد استفاده می گردد.

برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید