چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵
آخرین به روزرسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳
خبرنامه

روش های اطفاء حریق

روش های اطفاء حریق عبارتند از:

۱- خنک نمودن مواد در حال سوختن و سرد کردن آن

۲- جدا کردن اکسیژن از آتش(خفه کردن)

۳- قطع سوخت از آتش(جدا سازی)

۴- شکستن واکنش شیمیایی(جداسازی)

 روش اول: روش رایج مورد استفاده برای اطفاء حریق ، سرد نمودن مواد در حال سوختن با آب می باشد. آب گرمای آتش را در هنگامی که به بخار تبدیل می شود جذب می نماید.

روش دوم: عبارت از خارج نمودن اکسیژن از آتش است. یک نمونه از این مورد بکار بردن کف برای آتش ناشی از مواد نفتی است که با استفاده از ایجاد پوشش ، بخار را در بر گرفته و اکسیژن را از سوخت در حال اشتعال تفکیک می کند.

روش سوم: عبارت از حذف سوخت از آتش است. آسان ترین راه برای اطفاء حریق ناشی از گاز طبیعی بستن شیر منبع گاز می باشد.

روش چهارم: عبارت از متوقف نمودن رنجیره واکنش های شیمیایی با یک عنصر شیمیایی است.

 انواع کپسول های اطفاء حریق به شرح زیر است:

۱. کپسول اطفاء کننده از نوع آبی

۲. کپسول اطفاء کننده شیمیایی از نوع خشک

۳. کپسول های اطفاء کننده از نوع گاز دی اکسید کربن ( CO2 )

۴. کپسول اطفاء کننده از نوع کف يا همان فوم

۵. کپسول های اطفاء کننده شیمیایی از نوع مرطوب

۶. کپسول های اطفاء کننده پودر خشک

۷. کپسول های اطفاء کننده هالوژنی

کپسول های اطفاء حریق آبی: برای خنک کردن ماده در حال سوخت تا سطح زیر نقطه احتراق می باشد.

کپسول اطفاء کننده پودر خشک: برای مقابله با آتش سوزی نوع D که ناشی از فلزات قابل احتراق می باشد در نظر گرفته می شود.

کپسول اطفاء حریق دی اکسید کربن CO2: دی اکسید کربن (CO2) با محصور کردن آتش در ابری از یک گاز ساکن که حجم اکسیژن فضای اطراف مواد در حال سوخت را کاهش می دهد و شعله را کاهش می دهد و خفه می کند ، موجب اطفاء حریق می گردد و چون دی اکسید کربن هنگام خارج شدن بسیار سرد است به سرد شدن مواد در حال سوخت و فضای اطراف کمک می کند. گاز CO2 یک و نیم برابر سنگین تر از هواست و بی رنگ و بو  بوده ، غیر رسانا می باشد و از خود بازماندگی به جا نمی گذارد. این ویژگی در جایی دارای اهمیت است که تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتر گران قیمت بایستی حفظ گردند و همچنین در بانکها و موزه ها مورد استفاده قرار  می گیرند.

کپسول اطفاء حریق کف يا همان فوم: برای اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال مانند بنزین_ گازوئیل_ روغن _ قیر و غیره به کار می رود.

کپسول های اطفاء حریق شیمیایی مرطوب: کپسول اطفاء حریق شیمیایی مرطوب مناسب برای مقابله با آتش هایی که ناشی از روغن های خوراکی ، سرخ کن های عمیق و کباب پز ها می باشد.

کپسول های اطفاء حریق هالوژنی: کپسول های اطفاء حریق هالوژنی شامل دو ماده اطفاء کننده هالون و هالو کربن می باشد. چون ماده هالون می تواند به لایه اوزون در زمین صدمه وارد کند به همین دلیل استفاده از آن ممنوع شده است.

کپسول های هالوژنی هالو کربن برای مهار آتش های نوع B و C استفاده می شود و بعضی از مواد هالوژنی بصورت نارنجک می باشد و در بن آتش پرتاب می شود. این نارنجک ها در داخل آتش منفجر می شوند و حریق را خاموش می کنند.

 

نکته مهم: اطفاء کننده های شیمیایی خشک برای آتش سوزی های مایعات قابل اشتعالِ در حال نشت از یک لوله بهترین گزینه می باشد اما برای اطفاء حریق ناشی از مایعات قابل احتراق که به زمین ریخته است اطفاء کننده کف بهترین گزینه است.

برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید